Cận cảnh hoang phế cao ốc 'mọc rêu' trên 'đất vàng' tại Hà Nội

Cận cảnh hoang phế cao ốc 'mọc rêu' trên 'đất vàng' tại Hà Nội

Cận cảnh dự án bỏ hoang của Tập đoàn Phúc Lộc bị Hà Nội yêu cầu kiểm tra

Cận cảnh dự án bỏ hoang của Tập đoàn Phúc Lộc bị Hà Nội yêu cầu kiểm tra

Cao ốc nham nhở, bỏ hoang trên 'đất vàng' Thủ đô

Cao ốc nham nhở, bỏ hoang trên 'đất vàng' Thủ đô

Cận cảnh dự án bỏ hoang của Tập đoàn Phúc Lộc bị Hà Nội yêu cầu kiểm tra

Cận cảnh dự án bỏ hoang của Tập đoàn Phúc Lộc bị Hà Nội yêu cầu kiểm tra

Hà Nội: Yêu cầu kiểm tra tòa nhà LOD - Cầu Giấy

Hà Nội: Yêu cầu kiểm tra tòa nhà LOD - Cầu Giấy

Hà Nội: Cận cảnh dự án xây dựng trái phép hoang phế trên 'đất vàng' Cầu Giấy

Hà Nội: Cận cảnh dự án xây dựng trái phép hoang phế trên 'đất vàng' Cầu Giấy

Hà Nội yêu cầu kiểm tra dự án 'mọc rêu' trên 'đất vàng'

Hà Nội yêu cầu kiểm tra dự án 'mọc rêu' trên 'đất vàng'

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin về dự án LOD Buiding bị bỏ hoang

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin về dự án LOD Buiding bị bỏ hoang

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin về 2 công trình bị bỏ hoang

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin về 2 công trình bị bỏ hoang

Kiểm tra thông tin báo chí nêu về các công trình bỏ không tại Cầu Giấy, Đống Đa

Kiểm tra thông tin báo chí nêu về các công trình bỏ không tại Cầu Giấy, Đống Đa

Dự án LOD Buiding 'mọc rêu' trên 'đất vàng' phố Trần Thái Tông

Dự án LOD Buiding 'mọc rêu' trên 'đất vàng' phố Trần Thái Tông