Đằng sau câu chuyện Hương Tràm bị loại khỏi The Debut, thực hư về chuyện dàn xếp để Đức Phúc loại Hương Tràm

Đằng sau câu chuyện Hương Tràm bị loại khỏi The Debut, thực hư về chuyện dàn xếp để Đức Phúc loại Hương Tràm

Tung bằng chứng không dàn xếp kết quả hay chiêu trò mới của nhà sản xuất 'The debut'?

Tung bằng chứng không dàn xếp kết quả hay chiêu trò mới của nhà sản xuất 'The debut'?

Kể về mối quan hệ phức tạp như cung đấu: Đức Phúc tự nhận là Cao Quý Phi, Hương Tràm là Anh Lạc trong 'Diên hi công lược'

Kể về mối quan hệ phức tạp như cung đấu: Đức Phúc tự nhận là Cao Quý Phi, Hương Tràm là Anh Lạc trong 'Diên hi công lược'

Đức Phúc chia sẻ mối quan hệ với Hương Tràm: 'Tình chị em như... Diên Hi công lược. Tôi là Cao Quý Phi, chị Tràm là Anh Lạc'.

Đức Phúc chia sẻ mối quan hệ với Hương Tràm: 'Tình chị em như... Diên Hi công lược. Tôi là Cao Quý Phi, chị Tràm là Anh Lạc'.

Đức Phúc nói về việc loại Hương Tràm: 'Không áy náy'

Đức Phúc nói về việc loại Hương Tràm: 'Không áy náy'

Hương Tràm có suy sụp khi bị loại khỏi The Debut 2018 không?

Hương Tràm có suy sụp khi bị loại khỏi The Debut 2018 không?

Đức Phúc không nể tình chị em, thẳng tay 'loại' Hương Tràm ra khỏi chương trình The Debut

Đức Phúc không nể tình chị em, thẳng tay 'loại' Hương Tràm ra khỏi chương trình The Debut