Hồi sinh nhịp đập của những trái tim thơ

Hồi sinh nhịp đập của những trái tim thơ

Hơn 25 tỷ đồng ủng hộ mổ tim trong đêm gala 10 năm 'Trái tim cho em'

Hơn 25 tỷ đồng ủng hộ mổ tim trong đêm gala 10 năm 'Trái tim cho em'

Hơn 25 tỷ đồng ủng hộ mổ tim trong đêm gala hồi sinh những nhịp đập

Hơn 25 tỷ đồng ủng hộ mổ tim trong đêm gala hồi sinh những nhịp đập

Hơn 25 tỷ đồng ủng hộ mổ tim trong đêm gala 10 năm 'Trái tim cho em'

Hơn 25 tỷ đồng ủng hộ mổ tim trong đêm gala 10 năm 'Trái tim cho em'

30.000 trẻ sẽ được tầm soát bệnh tim bẩm sinh khi chào đời

30.000 trẻ sẽ được tầm soát bệnh tim bẩm sinh khi chào đời

An Giang: Lễ khởi động dự án 'Phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh'

An Giang: Lễ khởi động dự án 'Phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh'

Khởi động dự án 'Phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tại An Giang'

Khởi động dự án 'Phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tại An Giang'

30.000 trẻ sơ sinh tỉnh An Giang được tầm soát bệnh tim bẩm sinh

30.000 trẻ sơ sinh tỉnh An Giang được tầm soát bệnh tim bẩm sinh