Là triệu phú sở hữu trăm tỷ, người phụ nữ này vẫn nhặt ve chai mỗi ngày

Là triệu phú sở hữu trăm tỷ, người phụ nữ này vẫn nhặt ve chai mỗi ngày

Ít ai biết người phụ nữ ngày ngày đi nhặt ve chai lại là triệu phú có bằng MBA và sở hữu nhiều bất động sản...