Bất chấp nghi vấn lộ clip 'nóng', Phi Huyền Trang vẫn lên Livestream

Bất chấp nghi vấn lộ clip 'nóng', Phi Huyền Trang vẫn lên Livestream

Trang fanpage có tên Phi Huyền Trang đã đặt luôn tiêu đề clip livestream đầy gợi mở: 'Phi Thị Huyền Trang...