Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám miễn vé tham quan trong Ngày Di sản

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám miễn vé tham quan trong Ngày Di sản

Hà Nội tổ chức loạt sự kiện văn hóa hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Hà Nội tổ chức loạt sự kiện văn hóa hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Triển lãm nghê Việt: góc nhìn làm lành mạnh môi trường thẩm mỹ

Triển lãm nghê Việt: góc nhìn làm lành mạnh môi trường thẩm mỹ

Tôn vinh linh vật Nghê Việt

Tôn vinh linh vật Nghê Việt

Cơ hội nhận diện linh vật Nghê rõ ràng hơn tại Văn Miếu

Cơ hội nhận diện linh vật Nghê rõ ràng hơn tại Văn Miếu

Triển lãm tư liệu linh vật Nghê Việt

Triển lãm 'Tư liệu linh vật Nghê Việt'

Triển lãm 'Tư liệu linh vật Nghê Việt'

Trưng bày 200 hình ảnh tư liệu linh vật Nghê Việt

Trưng bày 200 hình ảnh tư liệu linh vật Nghê Việt

Ngắm nghê Việt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngắm nghê Việt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khai mạc trưng bày linh vật nghê Việt tại Văn Miếu

Khai mạc trưng bày linh vật nghê Việt tại Văn Miếu

Khơi dậy hình tượng Nghê - linh vật đặc trưng trong văn hóa Việt Nam...

Khơi dậy hình tượng Nghê - linh vật đặc trưng trong văn hóa Việt Nam...