Khó cho vay mua nhà ở xã hội

Khó cho vay mua nhà ở xã hội

Nếu như trước kia thiếu vốn cho vay mua nhà ở xã hội (NƠXH) thì nay lại có tình trạng có vốn mà không giải...