Sau Fast & Furious 9 sẽ là một phần phim ngoại truyện toàn nhân vật nữ

Sau Fast & Furious 9 sẽ là một phần phim ngoại truyện toàn nhân vật nữ

Sau F9, có vẻ như các chị các mẹ trong nhóm Fast & Furious sẽ lập bang hội riêng để có thể sánh vai với các...