Báo động từ những vụ tai nạn lao động gây hậu quả lớn gần đây

Báo động từ những vụ tai nạn lao động gây hậu quả lớn gần đây

Tin tức mới nhất về vụ nổ bình oxy hóa lỏng tại nhà máy Lilama 69-3

Tin tức mới nhất về vụ nổ bình oxy hóa lỏng tại nhà máy Lilama 69-3

Thăm hỏi gia đình và các nạn nhân trong vụ nổ tại Hải Dương

Thăm hỏi gia đình và các nạn nhân trong vụ nổ tại Hải Dương

Hải Dương: Thăm hỏi gia đình và các nạn nhân trong vụ nổ thùng phuy chứa ô xy hóa lỏng

Hải Dương: Thăm hỏi gia đình và các nạn nhân trong vụ nổ thùng phuy chứa ô xy hóa lỏng

Vụ nổ bình oxy tại nhà máy Lilama 69-3: Viện Khoa học Hình sự lấy mẫu giám định

Vụ nổ bình oxy tại nhà máy Lilama 69-3: Viện Khoa học Hình sự lấy mẫu giám định

Nổ thùng phuy tại Nhà máy Lilama Hải Dương: Nhiều nạn nhân thương vong

Nổ thùng phuy tại Nhà máy Lilama Hải Dương: Nhiều nạn nhân thương vong

Vụ nổ thùng oxy hóa lỏng ở nhà máy Lilama 69-3: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Nổ lớn tại nhà máy Lilama ở Hải Dương, 2 người tử vong

Vụ nổ bình oxy tại Công ty Lilama: Danh tính 5 nạn nhân thương vong

Nổ lớn ở công ty Lilama Hải Dương, thêm quản đốc phân xưởng tử vong

Hải Dương: Danh tính 5 công nhân thương vong trong vụ nổ bình oxy hóa lỏng tại Công ty Lilama

Hải Dương: Nổ thùng phi Oxy hóa lỏng tại Công ty Lilama khiến 6 người thương vong

Thêm nạn nhân tử vong trong vụ nổ lớn tại Nhà máy Lilama 69-3 ở Hải Dương

Thêm nạn nhân tử vong trong vụ nổ phi chứa ô xy hóa lỏng

Nổ thùng phuy tại Nhà máy Lilama Hải Dương: Thêm một nạn nhân thiệt mạng

Nổ phi chứa ô xi hóa lỏng tại nhà máy Lilama, 2 người tử vong

Hải Dương: Nổ lớn tại nhà máy Lilama 69-3, 1 người chết tại chỗ, 4 người bị thương

Năm người thương vong sau tiếng nổ kinh hoàng tại nhà máy Lilama 69-3

Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ nổ bình oxy hóa lỏng ở Hải Dương

Nổ thùng phuy tại nhà máy Lilama Hải Dương, 5 người thương vong

Hải Dương: Nổ bình oxy hóa lỏng tại Công ty Lilama khiến 5 người thương vong

Nổ lớn tại nhà máy Lilama, 1 người chết, nhiều người bị thương

Phi chứa ô xy hóa lỏng phát nổ kinh hoàng, 5 công nhân thương vong

Nổ thùng phi làm làm 5 người thương vong tại Hải Dương

Nổ thùng phuy chứa ôxy hóa lỏng tại Nhà máy Lilama ở Hải Dương: 5 người thương vong

Hải Dương: 5 người thương vong do nổ bình hóa lỏng

Nổ thùng phi chứa ô xi hóa lỏng, 1 người chết, 4 người bị thương

Hải Dương: Nổ bình oxy tại nhà máy Lilama, 5 công nhân thương vong