Ngôi nhà Đức tại TP Hồ Chí Minh

Ngôi nhà Đức tại TP Hồ Chí Minh

Những dấu ấn của giáo dục nghề nghiệp một năm qua

Những dấu ấn của giáo dục nghề nghiệp một năm qua

Doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề

Doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề

Cần sự 'bắt tay' chặt hơn giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo

Cần sự 'bắt tay' chặt hơn giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo

Đoàn đại biểu cấp cao CHLB Đức thăm Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

Đoàn đại biểu cấp cao CHLB Đức thăm Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức

Mercedes Benz hợp tác với trường nghề đào tạo nhân lực chất lượng cao

Kết quả thư bạn đọc

Gỡ dần những 'điểm nghẽn' để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Học nghề chất lượng cao chuyển giao từ Đức, không lo thất nghiệp

Nỗ lực tuyển hơn 2,26 triệu người học nghề trong năm nay

Tới năm 2025: 100% trường nghề triển khai hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho 181 trường nghề

Hàng trăm cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Pháp dành cho người Việt

Bosch Rexroth hỗ trợ và phát triển trong lĩnh vực đào tạo việc làm

Đức tài trợ Việt Nam 9 triệu Euro cải cách đào tạo nghề