Trường Lilama 2 cấp học bổng toàn khóa hệ cao đẳng cho học sinh Bình Dương

Sáng 20-9, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Trường Cao đẳng Công nghệ Lilama 2 lần đầu tiên ký biên bản...
Ngôi nhà Đức tại TP Hồ Chí Minh

Ngôi nhà Đức tại TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề

Doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề

Cần sự 'bắt tay' chặt hơn giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo

Cần sự 'bắt tay' chặt hơn giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo

Đoàn đại biểu cấp cao CHLB Đức thăm Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

Đoàn đại biểu cấp cao CHLB Đức thăm Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức

Mercedes Benz hợp tác với trường nghề đào tạo nhân lực chất lượng cao

Mercedes Benz hợp tác với trường nghề đào tạo nhân lực chất lượng cao

Trường cao đẳng Lilama 2 hợp tác với Mercedes-Benz

Trường cao đẳng Lilama 2 hợp tác với Mercedes-Benz

Kết quả thư bạn đọc

Chỉ tiêu đào tạo chưa sát thực tế?

Chỉ tiêu đào tạo chưa sát thực tế?

Gỡ dần những 'điểm nghẽn' để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Gỡ dần những 'điểm nghẽn' để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Kỳ vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước

Kỳ vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước

Đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Đức

Đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Đức

Học nghề chất lượng cao chuyển giao từ Đức, không lo thất nghiệp

Học nghề chất lượng cao chuyển giao từ Đức, không lo thất nghiệp

Nỗ lực tuyển hơn 2,26 triệu người học nghề trong năm nay

Nỗ lực tuyển hơn 2,26 triệu người học nghề trong năm nay

Tới năm 2025: 100% trường nghề triển khai hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Tới năm 2025: 100% trường nghề triển khai hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Bosch Rexroth hỗ trợ và phát triển trong lĩnh vực đào tạo việc làm

Bosch Rexroth hỗ trợ và phát triển trong lĩnh vực đào tạo việc làm