Ông Đinh Ngọc Hệ không đến tòa do... điều trị bệnh

Ông Đinh Ngọc Hệ không đến tòa do... điều trị bệnh

Cơ quan chức năng cho biết sức khỏe bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) hiện rất kém nên bệnh viện không đồng ý...
Licogi 13 và nguy cơ 'hụt hơi'

Licogi 13 và nguy cơ 'hụt hơi'

Licogi 13 muốn chuyển nhượng nhà máy điện mặt trời có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng

Licogi 13 muốn chuyển nhượng nhà máy điện mặt trời có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng

Út 'Trọc' tự bào chữa, không nhận cáo buộc của Viện kiểm sát

Út 'Trọc' tự bào chữa, không nhận cáo buộc của Viện kiểm sát

Út 'Trọc' phản bác cáo buộc, nói không biết hơn 725 tỷ đi đâu

Út 'Trọc' phản bác cáo buộc, nói không biết hơn 725 tỷ đi đâu

Đinh Ngọc Hệ khai không biết số tiền hơn 725 tỷ đi về đâu

Đinh Ngọc Hệ khai không biết số tiền hơn 725 tỷ đi về đâu

Công ty con kiện doanh nghiệp mẹ đòi tiền

Công ty con kiện doanh nghiệp mẹ đòi tiền

Licogi 13 (LIG): Quý III/2020, doanh thu đạt 447,2 tỷ đồng, tăng 9,8%

Licogi 13 (LIG): Quý III/2020, doanh thu đạt 447,2 tỷ đồng, tăng 9,8%

Sai phạm của cựu Phó giám đốc Tổng Cty Thái Sơn

Sai phạm của cựu Phó giám đốc Tổng Cty Thái Sơn

Giải thể một công ty về điện mặt trời

Giải thể một công ty về điện mặt trời

Vừa sinh ra chưa được nửa năm, Licogi 13 (LIG) đã 'khai tử' công ty con vốn 350 tỷ đồng

Vừa sinh ra chưa được nửa năm, Licogi 13 (LIG) đã 'khai tử' công ty con vốn 350 tỷ đồng

Licogi 13 bán rẻ biệt thự cho Út trọc để được tham gia thi công một số dự án

Licogi 13 bán rẻ biệt thự cho Út trọc để được tham gia thi công một số dự án

Dòng tiền có đổi hướng vào hàng loạt cổ phiếu 'penny' tăng nóng?

Dòng tiền có đổi hướng vào hàng loạt cổ phiếu 'penny' tăng nóng?

Cổ phiếu LIG tăng nóng sau thông tin phát hành 21,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Cổ phiếu LIG tăng nóng sau thông tin phát hành 21,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Cổ phiếu LIG tăng nóng sau thông tin phát hành 21,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Cổ phiếu LIG tăng nóng sau thông tin phát hành 21,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Licogi 13 sắp phát hành 21 triệu cổ phiếu với giá gấp 3 thị giá

Licogi 13 sắp phát hành 21 triệu cổ phiếu với giá gấp 3 thị giá

Công ty Licogi 13 sắp phát hành trên 21 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Licogi 13 sắp phát hành trên 21 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Licogi 13 sắp phát hành trên 21 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Licogi 13 sắp phát hành trên 21 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Nhân viên bảo vệ chủ mưu 'nhảy' xe SH

Nhân viên bảo vệ chủ mưu 'nhảy' xe SH

Vô tình gửi xe máy đắt tiền cho kẻ lừa đảo

Vô tình gửi xe máy đắt tiền cho kẻ lừa đảo

Nhân viên bảo vệ tòa nhà làm giả biển số để chiếm đoạt xe máy của khách

Nhân viên bảo vệ tòa nhà làm giả biển số để chiếm đoạt xe máy của khách

Bảo vệ bãi xe câu kết với các đối tượng xấu tráo biển số, chiếm đoạt xe SH

Bảo vệ bãi xe câu kết với các đối tượng xấu tráo biển số, chiếm đoạt xe SH

Nam bảo vệ tòa nhà Licogi 13 tráo biển số xe, trộm SH của khách

Nam bảo vệ tòa nhà Licogi 13 tráo biển số xe, trộm SH của khách

Hà Đô giữa bàn cân đầu tư và lợi nhuận

Hà Đô giữa bàn cân đầu tư và lợi nhuận

Cổ đông 'nhịn' cổ tức vì Covid-19

Cổ đông 'nhịn' cổ tức vì Covid-19

Đầu tư hơn 1.780 tỷ đồng xây dựng Khu du lịch hồ Suối Cam

Đầu tư hơn 1.780 tỷ đồng xây dựng Khu du lịch hồ Suối Cam

Dính hàng loạt vi phạm, Licogi 13 (LIG) bị phạt 315 triệu đồng