Lời giải cho tuyệt kỹ treo cổ luyện công của Nhất Long

Lời giải cho tuyệt kỹ treo cổ luyện công của Nhất Long

Nằm trong số những tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, khi luyện thành thục 'Điếu tử công', võ sinh có thể treo cổ ngồi...