Đà Nẵng: Du khách Trung Quốc bị đuối nước vì tắm đêm, biển động, sóng lớn

Đà Nẵng: Du khách Trung Quốc bị đuối nước vì tắm đêm, biển động, sóng lớn

Du khách đuối nước tử vong

Du khách đuối nước tử vong

Tắm biển đêm trong thời tiết xấu, một du khách Trung Quốc đuối nước

Tắm biển đêm trong thời tiết xấu, một du khách Trung Quốc đuối nước

Đà Nẵng: Tắm biển đêm, một du khách Trung Quốc tử vong

Đà Nẵng: Tắm biển đêm, một du khách Trung Quốc tử vong

Đà Nẵng: Một du khách nước ngoài tử vong khi tắm biển đêm

Đà Nẵng: Một du khách nước ngoài tử vong khi tắm biển đêm

Tắm biển đêm ở Đà Nẵng, một du khách Trung Quốc tử vong

Tắm biển đêm ở Đà Nẵng, một du khách Trung Quốc tử vong

Du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển tại Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển tại Đà Nẵng

Tắm biển đêm ở Đà Nẵng, một du khách Trung Quốc tử vong

Tắm biển đêm ở Đà Nẵng, một du khách Trung Quốc tử vong

Tắm biển Đà Nẵng, một du khách Trung Quốc thiệt mạng

Tắm biển Đà Nẵng, một du khách Trung Quốc thiệt mạng

Tắm biển đêm tại Đà Nẵng, một du khách Trung Quốc tử vong

Tắm biển đêm tại Đà Nẵng, một du khách Trung Quốc tử vong

Đà Nẵng: Một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển vào ban đêm

Đà Nẵng: Một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển vào ban đêm

Một du khách Trung Quốc chết đuối khi tắm biển tại Đà Nẵng

Một du khách Trung Quốc chết đuối khi tắm biển tại Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ban đêm ở Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ban đêm ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Du khách Trung Quốc đuối nước khi tắm biển vào ban đêm

Đà Nẵng: Du khách Trung Quốc đuối nước khi tắm biển vào ban đêm

Du khách người Trung Quốc đuối nước tử vong ở Đà Nẵng

Du khách người Trung Quốc đuối nước tử vong ở Đà Nẵng

Tắm biển đêm ở Đà Nẵng, du khách nước ngoài đuối nước tử vong

Tắm biển đêm ở Đà Nẵng, du khách nước ngoài đuối nước tử vong

Du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển Đà Nẵng

Nhóm khách Trung Quốc tắm biển bị sóng cuốn trôi khiến 1 người tử vong

Nhóm khách Trung Quốc tắm biển bị sóng cuốn trôi khiến 1 người tử vong

Hai du khách Trung Quốc đuối nước ở biển Đà Nẵng

Hai du khách Trung Quốc đuối nước ở biển Đà Nẵng

2 khách Trung Quốc đuối nước khi tắm biển Mỹ Khê

2 khách Trung Quốc đuối nước khi tắm biển Mỹ Khê

Đà Nẵng: Du khách Trung Quốc đuối nước tử vong khi tắm biển trong đêm

Đà Nẵng: Du khách Trung Quốc đuối nước tử vong khi tắm biển trong đêm

Đà Nẵng: Tắm biển ban đêm, 2 du khách Trung Quốc đuối nước, 1 người tử vong

Đà Nẵng: Tắm biển ban đêm, 2 du khách Trung Quốc đuối nước, 1 người tử vong

Một du khách nước ngoài tử vong vì đuối nước

Một du khách nước ngoài tử vong vì đuối nước

2 du khách Trung Quốc bị đuối nước ở biển Đà Nẵng

2 du khách Trung Quốc bị đuối nước ở biển Đà Nẵng

Tắm biển ban đêm, du khách Trung Quốc tử vong

Tắm biển ban đêm, du khách Trung Quốc tử vong

Du khách Trung Quốc chết đuối khi tắm biển vào ban đêm

Du khách Trung Quốc chết đuối khi tắm biển vào ban đêm

Tắm biển đêm, 2 du khách Trung Quốc thương vong vì đuối nước

Tắm biển đêm, 2 du khách Trung Quốc thương vong vì đuối nước

Một du khách người Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Một du khách người Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng