Hương Trà (Thừa Thiên-Huế): Xây dựng những con đường kiểu mẫu

Hương Trà (Thừa Thiên-Huế): Xây dựng những con đường kiểu mẫu

Nữ bệnh nhân tử vong sau mổ ruột thừa do sốc kháng sinh

Nữ bệnh nhân tử vong sau mổ ruột thừa do sốc kháng sinh

Huế: Sau phẫu thuật ở trung tâm Y tế, nữ bệnh nhân tử vong

Huế: Sau phẫu thuật ở trung tâm Y tế, nữ bệnh nhân tử vong

TT- Huế: Nghi sốc thuốc khiến một nữ bênh nhân tử vong

TT- Huế: Nghi sốc thuốc khiến một nữ bênh nhân tử vong

Yêu cầu trung tâm y tế báo cáo vụ nữ bệnh nhân tử vong do sốc thuốc

Yêu cầu trung tâm y tế báo cáo vụ nữ bệnh nhân tử vong do sốc thuốc

Làm rõ sự việc nữ bệnh nhân sốc thuốc tử vong sau phẫu thuật ruột thừa

Làm rõ sự việc nữ bệnh nhân sốc thuốc tử vong sau phẫu thuật ruột thừa

Bệnh nhân sốc thuốc tử vong ở TT-Huế: Sau 5 ngày vẫn chưa báo cáo Sở

Bệnh nhân sốc thuốc tử vong ở TT-Huế: Sau 5 ngày vẫn chưa báo cáo Sở

Thừa Thiên Huế: Điều tra nguyên nhân nữ bệnh nhân sốc thuốc tử vong

Thừa Thiên Huế: Điều tra nguyên nhân nữ bệnh nhân sốc thuốc tử vong