Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Nhiều hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Hứa hẹn nhiều cảm xúc chương trình nghệ thuật 'Hà Nam đất mẹ anh hùng'

Hứa hẹn nhiều cảm xúc chương trình nghệ thuật 'Hà Nam đất mẹ anh hùng'

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903-2018)

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903-2018)

Hà Nam kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Hà Nam kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Họp báo giới thiệu hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903-2018)

Họp báo giới thiệu hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903-2018)