Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI/2019

Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI/2019

Khánh Hòa: Năm Du lịch quốc gia và Festival biển Nha Trang 2019 đã sẵn sàng

Khánh Hòa: Năm Du lịch quốc gia và Festival biển Nha Trang 2019 đã sẵn sàng

Việt Nam tham gia Hội chợ MITT-2019 tại Nga

Việt Nam tham gia Hội chợ MITT-2019 tại Nga

Việt Nam chinh phục du khách Nga tại Hội chợ MITT-2019

Việt Nam chinh phục du khách Nga tại Hội chợ MITT-2019

Công bố Năm du lịch quốc gia 2019

Công bố Năm du lịch quốc gia 2019

Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019: Chờ đón nhiều sự kiện lớn

Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019: Tránh hình thức, lãng phí