Ca trù ai hát, ai nghe...

Ca trù ai hát, ai nghe...

Bảo vệ khẩn cấp ca trù

Bảo vệ khẩn cấp ca trù

Lớp đào nương kế cận tỏa sáng tại Liên hoan ca trù toàn quốc

Lớp đào nương kế cận tỏa sáng tại Liên hoan ca trù toàn quốc

Ca trù Hà Tĩnh sống mãi với thời gian

Ca trù Hà Tĩnh sống mãi với thời gian

Nỗ lực đưa ca trù thoát khỏi bảo vệ khẩn cấp

Nỗ lực đưa ca trù thoát khỏi bảo vệ khẩn cấp

Để câu hát, nhịp phách ca trù ngân vang: 'Không thể nhảy lò cò'

Để câu hát, nhịp phách ca trù ngân vang: 'Không thể nhảy lò cò'

Những 'nốt lặng' trên chiếu ca trù

Những 'nốt lặng' trên chiếu ca trù

Trước giờ khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Trước giờ khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018

Liên hoan ca trù và mong mỏi trên hành trình di sản

Liên hoan ca trù và mong mỏi trên hành trình di sản

Ca trù đang bị 'Hà Nội hóa'

Ca trù đang bị 'Hà Nội hóa'

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Thờ ơ với di sản ca trù

Thờ ơ với di sản ca trù

Liên hoan ca trù toàn quốc sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh

Liên hoan ca trù toàn quốc sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 sắp được tổ chức tại Hà Tĩnh

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 sắp được tổ chức tại Hà Tĩnh