Tại sao xe tăng T-72B3 lại đạt tốc độ chạy kỷ lục trong các cuộc thi Tank biathlon?

Tại sao xe tăng T-72B3 lại đạt tốc độ chạy kỷ lục trong các cuộc thi Tank biathlon?

Trong kỳ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games), Tank biathlon (tạm dịch: Xe tăng hành tiến) không chỉ nhận...
Tại sao xe tăng T-72B3 lại đạt tốc độ chạy kỷ lục trong các cuộc thi Tank biathlon?

Tại sao xe tăng T-72B3 lại đạt tốc độ chạy kỷ lục trong các cuộc thi Tank biathlon?

Văn học bắc nhịp cầu hữu nghị Việt - Séc

Văn học bắc nhịp cầu hữu nghị Việt - Séc

Giới thiệu văn học Séc, Việt Nam tới độc giả hai nước

Giới thiệu văn học Séc, Việt Nam tới độc giả hai nước

Ngả về NATO, Czech vẫn mơ tưởng về xe tăng Nga

Ngả về NATO, Czech vẫn mơ tưởng về xe tăng Nga

Slovakia có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử

Slovakia có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử

Slovakia ấn định thời điểm bầu cử tổng thống vòng hai