Tranh cãi phương án giải cứu Hồ Tây, hồi sinh sông Tô Lịch

Tranh cãi phương án giải cứu Hồ Tây, hồi sinh sông Tô Lịch

Hà Nội: Lấy nước sông Hồng 'cứu' hồ Tây và sông Tô Lịch?

Hà Nội: Lấy nước sông Hồng 'cứu' hồ Tây và sông Tô Lịch?

Chuyên gia chỉ ra điểm bất cập khi dẫn nước sông Hồng 'cứu sống' sông Tô Lịch

Chuyên gia chỉ ra điểm bất cập khi dẫn nước sông Hồng 'cứu sống' sông Tô Lịch

Dẫn nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch: Viển vông, phi thực tế!

Dẫn nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch: Viển vông, phi thực tế!

Có thể dùng nước sông Hồng để 'hồi sinh' Hồ Tây và sông Tô Lịch?

Có thể dùng nước sông Hồng để 'hồi sinh' Hồ Tây và sông Tô Lịch?

Hà Nội: Đề xuất dùng nguồn nước sông Hồng 'giải cứu' hạn hán hồ Tây

Hà Nội: Đề xuất dùng nguồn nước sông Hồng 'giải cứu' hạn hán hồ Tây

Lo ngại Hồ Tây có thể thành 'hồ chết'

Lo ngại Hồ Tây có thể thành 'hồ chết'

Hà Nội muốn dùng nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch và hồ Tây

Hà Nội muốn dùng nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch và hồ Tây

Cứu sông Tô Lịch bằng nước sông Hồng

Cứu sông Tô Lịch bằng nước sông Hồng