Có gì bên trong nhà máy ô tô VinFast vừa khánh thành?

Có gì bên trong nhà máy ô tô VinFast vừa khánh thành?

Nhà máy sản xuất ô tô VinFast là hạng mục quan trọng nhất của tổ hợp Sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast....