Bóng đá Thanh Hóa: Bầu Đệ quyết định sơn lại chiếc xe bus cũ

Bóng đá Thanh Hóa: Bầu Đệ quyết định sơn lại chiếc xe bus cũ

Khi quay trở lại làm bóng đá, bầu Đệ đã cho thay logo và sơn lại chiếc xe bus lâu nay đắp chiếu, thỉnh...