Bảng giá xe Lexus tháng 10/2020: Thấp nhất 2,540 tỷ đồng

Bảng giá xe Lexus tháng 10/2020: Thấp nhất 2,540 tỷ đồng

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết...
Bảng giá xe Lexus tháng 9/2020: Cao nhất 8,340 tỷ đồng

Bảng giá xe Lexus tháng 9/2020: Cao nhất 8,340 tỷ đồng

Bảng giá xe Lexus tháng 8/2020

Bảng giá xe Lexus tháng 8/2020

Bảng giá xe Lexus tháng 7/2020: Đắt nhất 8,340 tỷ đồng

Bảng giá xe Lexus tháng 7/2020: Đắt nhất 8,340 tỷ đồng

Bảng giá xe Lexus tháng 6/2020

Bảng giá xe Lexus tháng 6/2020

Bảng giá xe Lexus tháng 5/2020

Bảng giá xe Lexus tháng 5/2020

Bảng giá xe Lexus tháng 4/2020

Bảng giá xe Lexus tháng 3/2020

Bảng giá xe Lexus tháng 2/2020: Thêm lựa chọn mới, tăng giá

Bảng giá xe Lexus tháng 1/2020: Thêm 3 lựa chọn mới

Bảng giá xe Lexus tháng 11/2019

Cận cảnh Lexus RX300 đầu tiên về Việt Nam, giá hơn 3 tỷ đồng

Cận cảnh Lexus RX300 hơn 3 tỷ đầu tiên về Việt Nam