Đà Nẵng hướng đến thành phố thân thiện với trẻ em

Đà Nẵng hướng đến thành phố thân thiện với trẻ em

Đà Nẵng xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em

Đà Nẵng xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em

Đà Nẵng xây dựng 'Thành phố thân thiện với trẻ em'

Đà Nẵng xây dựng 'Thành phố thân thiện với trẻ em'

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em

Đà Nẵng xây dựng Thành phố thân thiện với trẻ em

Đà Nẵng xây dựng Thành phố thân thiện với trẻ em

Người khuyết tật chiếm hơn 7% dân số của Việt Nam

Người khuyết tật chiếm hơn 7% dân số của Việt Nam

Người khuyết tật chiếm 7% dân số Việt Nam

Người khuyết tật chiếm 7% dân số Việt Nam

Công bố kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam

Công bố kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam

Tăng số lượng người khuyết tật trong tương lai

Tăng số lượng người khuyết tật trong tương lai

Kết quả điều tra quy mô lớn đầu tiên về người khuyết tật

Kết quả điều tra quy mô lớn đầu tiên về người khuyết tật

Lần đầu tiên công bố kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật

Lần đầu tiên công bố kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật

Tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B từ mẹ sang con vào năm 2030

Tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B từ mẹ sang con vào năm 2030

Giám sát thực hiện Luật Trẻ em và những văn bản pháp luật liên quan đến trẻ em

Giám sát thực hiện Luật Trẻ em và những văn bản pháp luật liên quan đến trẻ em