Việt Nam giành 4 HCV cuộc thi Olympic Vật lý châu Á, xếp thứ 3 toàn đoàn

Việt Nam giành 4 HCV cuộc thi Olympic Vật lý châu Á, xếp thứ 3 toàn đoàn

Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Vật lí Châu Á 2018

Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Vật lí Châu Á 2018

Chàng trai vàng Vật lý trường Amsterdam: Sống với đam mê nên cảm thấy không vất vả

Chàng trai vàng Vật lý trường Amsterdam: Sống với đam mê nên cảm thấy không vất vả

Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 19

Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 19

Việt Nam giành 4 Huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á

Việt Nam giành 4 Huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á

Việt Nam giành 4 Huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á 2018

Việt Nam giành 4 Huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á 2018

Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19

Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19

Việt Nam giành 4 huy chương vàng Olympic vật lý châu Á

Việt Nam giành 4 huy chương vàng Olympic vật lý châu Á

Khai mạc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á tổ chức tại Việt Nam

Khai mạc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á tổ chức tại Việt Nam

Học sinh 25 nước châu Á đến Việt Nam tham dự olympic vật lý 2018

Học sinh 25 nước châu Á đến Việt Nam tham dự olympic vật lý 2018

Thí sinh 25 quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi Olympic Vật lí châu Á

Thí sinh 25 quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi Olympic Vật lí châu Á

188 thí sinh tranh tài Olympic Vật lý châu Á tại Hà Nội

Gần 200 thí sinh quốc tế tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 tại Việt Nam

Gần 200 thí sinh quốc tế tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 tại Việt Nam

Học sinh từ 25 quốc gia dự cuộc thi Olympic Vật lí châu Á tại Việt Nam

Học sinh từ 25 quốc gia dự cuộc thi Olympic Vật lí châu Á tại Việt Nam

Minh chứng sinh động cho sự tin tưởng với giáo dục Việt Nam

Minh chứng sinh động cho sự tin tưởng với giáo dục Việt Nam