Trung Quốc với tham vọng 'số 1 toàn cầu' cũng có những vùng quê nghèo xơ xác

Trung Quốc với tham vọng 'số 1 toàn cầu' cũng có những vùng quê nghèo xơ xác

Nếu như Đại Lương Sơn (Tứ Xuyên) là một vùng quê cực kỳ nghèo khó, thì Bố Đà còn là huyện nghèo nhất ở...