Bữa tối 'cực đơn giản' của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Hà Nội

Bữa tối 'cực đơn giản' của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Hà Nội

Bữa tối của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim 'siêu đơn giản' ra sao?

Bữa tối của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim 'siêu đơn giản' ra sao?

Ông Donald Trump viết gì trên Twitter sau bữa tối với Kim Jong-un?

Ông Donald Trump viết gì trên Twitter sau bữa tối với Kim Jong-un?

Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên tại Hà Nội

Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên tại Hà Nội

Cocktail tôm, bít tết thăn bò và kim chi cho bữa tối Trump - Kim

Cocktail tôm, bít tết thăn bò và kim chi cho bữa tối Trump - Kim

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim dùng bữa tối chung đầu tiên tại Hà Nội

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim dùng bữa tối chung đầu tiên tại Hà Nội

Toàn cảnh nội dung cuộc gặp đầu tiên tại Hà Nội giữa TT Donal Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Toàn cảnh nội dung cuộc gặp đầu tiên tại Hà Nội giữa TT Donal Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Cocktail tôm, bít tết thăn bò và kim chi cho bữa tối Trump - Kim

Cocktail tôm, bít tết thăn bò và kim chi cho bữa tối Trump - Kim

Cú bắt tay lịch sử của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội

Cú bắt tay lịch sử của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội

Hình ảnh đầu tiên hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên ăn tối cùng nhau

Hình ảnh đầu tiên hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên ăn tối cùng nhau

Những khoảnh khắc trong cú bắt tay lịch sử Trump - Kim ở HN

Những khoảnh khắc trong cú bắt tay lịch sử Trump - Kim ở HN

Mỹ thể hiện gì qua thực đơn bữa tối Trump-Kim?

Mỹ thể hiện gì qua thực đơn bữa tối Trump-Kim?

Cái bắt tay lịch sử lần 2 giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un

Cái bắt tay lịch sử lần 2 giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un

Cái bắt tay 'lịch sử' của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều tại Hà Nội

Cái bắt tay 'lịch sử' của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều tại Hà Nội

Chủ tịch Kim: 'Quyết định chính trị đầy dũng cảm của ông Trump'

Chủ tịch Kim: 'Quyết định chính trị đầy dũng cảm của ông Trump'