Cựu golf thủ số 1 thế giới Jason Day muốn từ bỏ golf

Cựu golf thủ số 1 thế giới Jason Day muốn từ bỏ golf

Chia sẻ với Golf Monthly, cựu golf thủ số 1 thế giới Jason Day tiết lộ anh đang cân nhắc chuyện giải nghệ ở...