'100 năm mới có một doanh nhân xe hơi như Elon Musk'

'100 năm mới có một doanh nhân xe hơi như Elon Musk'

Theo Business Insider, CEO Tesla Elon Musk là nhân vật đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi hiện đại, mang...