CapitaLand ra mắt mô hình kinh doanh 'The Next 20' nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

CapitaLand ra mắt mô hình kinh doanh 'The Next 20' nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

CapitaLand ra mắt mô hình chuyển đổi kinh doanh mới 'The Next 20' (TN20) nhân kỷ niệm 20 năm niêm yết trên...
CapitaLand ra mắt Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững năm 2030

CapitaLand ra mắt Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững năm 2030

CapitaLand Việt Nam có Tổng giám đốc mới

CapitaLand Việt Nam có Tổng giám đốc mới

CapitaLand bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam

CapitaLand bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam

CapitaLand Việt Nam có Tổng giám đốc mới

CapitaLand Việt Nam có Tổng giám đốc mới

CapitaLand thâu tóm hết Công ty Ascendas-Singbridge, không tiết lộ giá trị thương vụ

CapitaLand thâu tóm hết Công ty Ascendas-Singbridge, không tiết lộ giá trị thương vụ

CapitaLand mua lại toàn bộ Công ty Ascendas and Singbridge Pte. Ltd từ Temasek

Capitaland mua lại toàn bộ Công ty Ascendas and Singbridge Pte. Ltd từ Temasek

CapitaLand hoàn tất sáp nhập Ascendas-Singbridge để trở thành một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á

CapitaLand hoàn tất sáp nhập Ascendas-Singbridge