Các trung tâm đồ hiệu của thế giới thất thu vì COVID-19

Các trung tâm đồ hiệu của thế giới thất thu vì COVID-19

Dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã tác động tiêu cực tới nhiều...