Đất Xanh Miền Trung khánh thành căn mẫu dự án shophouse Lakeside Palace thông minh hạng sang

Đất Xanh Miền Trung khánh thành căn mẫu dự án shophouse Lakeside Palace thông minh hạng sang

CEO Đất Xanh Miền Trung Trần Ngọc Thành: Hướng đến những giá trị nhân bản

CEO Đất Xanh Miền Trung Trần Ngọc Thành: Hướng đến những giá trị nhân bản

Đà Nẵng: Đất Xanh miền Trung hợp tác toàn diện với DMT Group

Đà Nẵng: Đất Xanh miền Trung hợp tác toàn diện với DMT Group

Hai 'ông lớn' bất động sản bắt tay làm ăn

Hai 'ông lớn' bất động sản bắt tay làm ăn

Đất Xanh Miền Trung hợp tác toàn diện với DMT Group

Đất Xanh Miền Trung hợp tác toàn diện với DMT Group

Đà Nẵng: Hé lộ dự án 2.000 tỷ đồng bên sông Hàn

Đà Nẵng: Hé lộ dự án 2.000 tỷ đồng bên sông Hàn

Đà Nẵng: DMT và Đất Xanh Miền Trung hợp tác dự án căn hộ, shophouse

Đà Nẵng: DMT và Đất Xanh Miền Trung hợp tác dự án căn hộ, shophouse