Phạt tù đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước

Phạt 2 năm tù kẻ dùng mạng xã hội tuyên truyền phản động

Phạt 2 năm tù kẻ dùng mạng xã hội tuyên truyền phản động

Phạt tù bị cáo dùng Facebook chống phá Đảng và Nhà nước

Phạt tù bị cáo dùng Facebook chống phá Đảng và Nhà nước

Dùng Facebook đăng tin phản động, người đàn ông lĩnh 2 năm tù

Dùng Facebook đăng tin phản động, người đàn ông lĩnh 2 năm tù

Phạt tù người đàn ông dùng facebook kêu gọi biểu tình, nói xấu Đảng, Nhà nước

Phạt tù người đàn ông dùng facebook kêu gọi biểu tình, nói xấu Đảng, Nhà nước

Hai năm tù cho đối tượng kêu gọi biểu tình

Hai năm tù cho đối tượng kêu gọi biểu tình

Livestream phản động, chủ tài khoản facebook 'Le Minh The' nhận án tù

Livestream phản động, chủ tài khoản facebook 'Le Minh The' nhận án tù

Dùng Facebook chống phá chính quyền, Lê Minh Thể lĩnh 2 năm tù

Dùng Facebook chống phá chính quyền, Lê Minh Thể lĩnh 2 năm tù

Lên Facebook phát tán nội dung chống phá Nhà nước

Lên Facebook phát tán nội dung chống phá Nhà nước

Phạt 2 năm tù đối tượng dùng Facebook thông tin tuyên truyền phản động

Phạt 2 năm tù đối tượng dùng Facebook thông tin tuyên truyền phản động

Cần Thơ: Livestream nói xấu chính quyền, người đàn ông lãnh án

Cần Thơ: Livestream nói xấu chính quyền, người đàn ông lãnh án