Rác thải hạt nhân đe dọa tương lai

Rác thải hạt nhân đe dọa tương lai

Điện hạt nhân được cho là nguồn năng lượng tiên tiến và sạch. Tuy nhiên trong thực tế, sản xuất điện hạt...