Hội tụ Tây Đô

Hội tụ Tây Đô

Trên chuyến bay thẳng từ Nhật Bản đến TP Cần Thơ tham dự Chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật lần thứ 5,...