10 đột phá y học thế giới năm 2018

10 đột phá y học thế giới năm 2018

Bệnh nhân đầu tiên thế giới hai lần ghép mặt

Bệnh nhân đầu tiên thế giới hai lần ghép mặt

Người đàn ông có 3 khuôn mặt

Người đàn ông có 3 khuôn mặt

Người đàn ông 'ba mặt' đầu tiên trên thế giới

Người đàn ông 'ba mặt' đầu tiên trên thế giới

Chuyện hy hữu về người có ba mặt

Chuyện hy hữu về người có ba mặt

Cuộc sống đau đớn của người được ghép mặt đầu tiên trên thế giới

Cuộc sống đau đớn của người được ghép mặt đầu tiên trên thế giới

Máy in 3D giúp thay thế xương hỏng cho bệnh nhân

Máy in 3D giúp thay thế xương hỏng cho bệnh nhân

Kỳ lạ người đàn ông có đến 3 khuôn mặt

Kỳ lạ người đàn ông có đến 3 khuôn mặt

Người đàn ông Pháp có 3 khuôn mặt khác nhau

Người đàn ông Pháp có 3 khuôn mặt khác nhau

Người đàn ông có 3 khuôn mặt sau 2 lần cấy ghép

Người đàn ông có 3 khuôn mặt sau 2 lần cấy ghép

Người đàn ông đầu tiên trên thế giới được cấy ghép mặt 2 lần

Người đàn ông đầu tiên trên thế giới được cấy ghép mặt 2 lần

Người đàn ông có 3 khuôn mặt: 'Nó là tôi và mọi chuyện đang dần tốt lên'

Người đàn ông có 3 khuôn mặt: 'Nó là tôi và mọi chuyện đang dần tốt lên'

Gặp gỡ người đàn ông '3 khuôn mặt' đầu tiên trên thế giới

Gặp gỡ người đàn ông '3 khuôn mặt' đầu tiên trên thế giới