Sản phẩm giả nhãn hiệu Luis Vuitton tại Việt Nam vào 'tầm ngắm' cơ quan chức năng

Sản phẩm giả nhãn hiệu Luis Vuitton tại Việt Nam vào 'tầm ngắm' cơ quan chức năng

Xử lý hơn 1.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng Tư

Xử lý hơn 1.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng Tư

Quản lý thị trường Việt Nam hợp tác Tập đoàn Moet Hennessy – Louis Vuitton chống hàng giả

Quản lý thị trường Việt Nam hợp tác Tập đoàn Moet Hennessy – Louis Vuitton chống hàng giả

QLTT hợp tác với nhãn hàng nổi tiếng thế giới để chống hàng giả

QLTT hợp tác với nhãn hàng nổi tiếng thế giới để chống hàng giả

Tổng cục Quản lý thị trường ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Moet Hennessy – Louis Vuitton

Tổng cục Quản lý thị trường ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Moet Hennessy – Louis Vuitton

Hợp tác quốc tế để bài trừ nạn hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế để bài trừ nạn hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam

Tổng cục QLTT và Moet Hennessy - Louis Vuitton ký kết chống hàng giả

Tổng cục QLTT và Moet Hennessy - Louis Vuitton ký kết chống hàng giả

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Tập đoàn Moet Hennessy – Louis Vuitton

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Tập đoàn Moet Hennessy – Louis Vuitton