Joaquin 'El Chapo' Guzman – tên tội phạm siêu đào tẩu (Phần 9)

Joaquin 'El Chapo' Guzman – tên tội phạm siêu đào tẩu (Phần 9)

Guzman là người không thể sống thiếu phụ nữ và thậm chí sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm để theo đuổi họ....