Ai Cập khởi động đăng ký tham gia cuộc bầu cử Thượng viện

Ai Cập khởi động đăng ký tham gia cuộc bầu cử Thượng viện

Ai Cập ngày 10/7 khởi động quá trình nhận đơn đăng ký tham gia cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến vào tháng 8...