Vụ tên lửa bắn nhầm máy bay chở khách thảm khốc nhất lịch sử

Vụ tên lửa bắn nhầm máy bay chở khách thảm khốc nhất lịch sử

Từ năm 1973 đến nay, ít nhất 6 máy bay dân sự đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu...