Trao Giải thưởng Loa thành năm 2019 cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng

Trao Giải thưởng Loa thành năm 2019 cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng

39 đồ án xuất sắc đoạt Giải thưởng Loa thành năm 2019

39 đồ án xuất sắc đoạt Giải thưởng Loa thành năm 2019

Đà Nẵng: Người nước ngoài được quyền sở hữu những dự án nhà ở thương mại nào?

Đà Nẵng: Người nước ngoài được quyền sở hữu những dự án nhà ở thương mại nào?

Đà Nẵng cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà tại 17 dự án

Đà Nẵng cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà tại 17 dự án

17 dự án tại Đà Nẵng người nước ngoài được sở hữu nhà ở

17 dự án tại Đà Nẵng người nước ngoài được sở hữu nhà ở

Dự án nào người nước ngoài không được sở hữu nhà ở?

Dự án nào người nước ngoài không được sở hữu nhà ở?

Người nước ngoài được sở hữu nhà tại 17 dự án nhà thương mại ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Công bố danh sách các dự án cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở

Đà Nẵng công bố 3 dự án nhà ở người nước ngoài không được phép mua

17 dự án người nước ngoài được sở hữu nhà ở