Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ

Gần 40 gian hàng với nhiều sản phẩm, đại diện cho các hợp tác xã, nhóm phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp...