Thí điểm đưa lao động sang Thái Lan đánh bắt cá

Thí điểm đưa lao động sang Thái Lan đánh bắt cá

Thí điểm đưa lao động sang Thái Lan làm nghề đánh cá, xây dựng

Thí điểm đưa lao động sang Thái Lan làm nghề đánh cá, xây dựng

Thỏa thuận Paris về khí hậu nguy cơ đổ bể

Thỏa thuận Paris về khí hậu nguy cơ đổ bể

Tuần hành bảo vệ môi trường tại nhiều nước trên thế giới

Tuần hành bảo vệ môi trường tại nhiều nước trên thế giới

Toàn cầu 'Vùng lên vì khí hậu'

Toàn cầu 'Vùng lên vì khí hậu'

Lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Thái Lan phải trở về nước

Lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Thái Lan phải trở về nước

Thái Lan bắt giữ hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp

Thái Lan bắt giữ hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp

Thái Lan bắt giữ hơn 1.000 lao động trái phép

Thái Lan bắt giữ hơn 1.000 lao động trái phép

Thiếu nhân công, Thái Lan nâng lương tối thiểu để thu hút lao động Việt Nam

Thiếu nhân công, Thái Lan nâng lương tối thiểu để thu hút lao động Việt Nam

Chính quyền Thái Lan mạnh tay với lao động nhập cư bất hợp pháp

Chính quyền Thái Lan mạnh tay với lao động nhập cư bất hợp pháp

Thái Lan siết chặt quy định với lao động nước ngoài bất hợp pháp

Thái Lan siết chặt quy định với lao động nước ngoài bất hợp pháp

Thái Lan siết chặt quy định với lao động nước ngoài bất hợp pháp

Thái Lan siết chặt quy định với lao động nước ngoài bất hợp pháp

Gần 60.000 lao động nhập cư vào Thái Lan không kịp đăng ký

Gần 60.000 lao động nhập cư vào Thái Lan không kịp đăng ký

Lao động Việt ở Thái Lan không nhận việc làm hợp pháp

Lao động Việt ở Thái Lan không nhận việc làm hợp pháp