Lao động di cư và những thách thức về an sinh xã hội

Lao động di cư và những thách thức về an sinh xã hội

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức

Nâng cao vị thế của người lao động di cư ở Việt Nam tại Hải Phòng

Nâng cao vị thế của người lao động di cư ở Việt Nam tại Hải Phòng

Chuẩn bị các điều kiện cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN lần thứ 11

Chuẩn bị các điều kiện cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN lần thứ 11

Hà Nội tiêm phòng sởi theo tuần tại 584 xã, phường, thị trấn

Hà Nội tiêm phòng sởi theo tuần tại 584 xã, phường, thị trấn

Hà Nội tiêm phòng sởi theo tuần tại 584 xã, phường, thị trấn

Hà Nội tiêm phòng sởi theo tuần tại 584 xã, phường, thị trấn

An sinh xã hội cho lao động di cư: Hóa giải tác động tiêu cực của hội nhập

An sinh xã hội cho lao động di cư: Hóa giải tác động tiêu cực của hội nhập

Xúc tiến liên thông BHXH giữa các nước tiểu vùng Mê Kông

Xúc tiến liên thông BHXH giữa các nước tiểu vùng Mê Kông

Chỉ 1,5% lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng BHXH

Chỉ 1,5% lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng BHXH

Lao động Việt Nam sang các nước khu vực có xu hướng tăng

Lao động Việt Nam sang các nước khu vực có xu hướng tăng

Giới hạn 200-300 giờ làm thêm/năm, nhà đầu tư ngoại kêu chưa đủ!

Giới hạn 200-300 giờ làm thêm/năm, nhà đầu tư ngoại kêu chưa đủ!

Tạo việc làm bền vững cho lao động nữ

Tạo việc làm bền vững cho lao động nữ