Thanh tra tại BQLDA NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận

Hạn hán gay gắt, gần 10 nghìn người có nguy cơ 'đứt' nước sinh hoạt

Hạn hán gay gắt, gần 10 nghìn người có nguy cơ 'đứt' nước sinh hoạt

Ninh Thuận trước nguy cơ hạn hán trên diện rộng

Ninh Thuận trước nguy cơ hạn hán trên diện rộng

Hỗ trợ chính sách phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp

Hỗ trợ chính sách phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp

Một số hồ thủy lợi ở Ninh Thuận nguy cơ vượt sức chứa nên cần xả lũ

Một số hồ thủy lợi ở Ninh Thuận nguy cơ vượt sức chứa nên cần xả lũ

Ninh Thuận oằn mình chống bão

Ninh Thuận oằn mình chống bão

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi khi bão số 12 mạnh lên

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi khi bão số 12 mạnh lên

Ninh Thuận: Nhiều hồ chứa phải xả nước