Giao lưu nghệ thuật Vientiane hướng về Hà Nội

Giao lưu nghệ thuật Vientiane hướng về Hà Nội

Tối 9-10, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Cục Nghệ thuật biểu diễn Lào phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại...