Chuột tác động đến ông Putin, Bắc Kinh và Nhà Trắng thế nào?

Chuột tác động đến ông Putin, Bắc Kinh và Nhà Trắng thế nào?

Sự phản kháng mạnh mẽ của con chuột đã ám ảnh một trong những nhà lãnh đạo tài ba bậc nhất thế giới hơn một...