Làm giàu từ chăn nuôi gà rừng, lợn rừng

Làm giàu từ chăn nuôi gà rừng, lợn rừng

Với suy nghĩ làm giàu cho gia đình và góp phần dựng xây quê hương, bà Nguyễn Thị Lan, khu Hoàng Văn Thụ,...