Góc bình luận: Khu vực thêm hòa dịu

Chuyến thăm Trung Quốc của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đánh dấu sự thay đổi rất cơ bản trong bầu không...