Thị trấn ở Mỹ bán nhà giá 1 USD cho dân

Thị trấn ở Mỹ bán nhà giá 1 USD cho dân

Thị trấng Gary, bang Indiana, Mỹ có chương trình đặc biệt khi bán một số ít nhà với giá chỉ 1 USD. Người...