Coi thường người tiêu dùng, mỹ phẩm của Gamma liên tục bị thu hồi

Coi thường người tiêu dùng, mỹ phẩm của Gamma liên tục bị thu hồi

Đình chỉ lưu hành, thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Đình chỉ lưu hành, thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Thu hồi toàn bộ lô sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Thu hồi toàn bộ lô sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Hà Nội: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash bị thu hồi và đình chỉ lưu hành

Hà Nội: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash bị thu hồi và đình chỉ lưu hành

Hà Nội: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash bị thu hồi và đình chỉ lưu hành

Hà Nội: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash bị thu hồi và đình chỉ lưu hành

Đình chỉ lưu hành, thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Đình chỉ lưu hành, thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Hà Nội đình chỉ lưu hành, thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Hà Nội đình chỉ lưu hành, thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash bị đình chỉ lưu hành vì không đảm bảo chất lượng

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash bị đình chỉ lưu hành vì không đảm bảo chất lượng

Không đảm bảo chất lượng, dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash bị thu hồi

Không đảm bảo chất lượng, dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash bị thu hồi

Thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash của công ty Gamma vì không đảm bảo chất lượng

Thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash của công ty Gamma vì không đảm bảo chất lượng

Đình chỉ lưu hành toàn quốc dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Đình chỉ lưu hành toàn quốc dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Vì sao thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash?

Vì sao thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash?

Xử phạt các công ty dược vi phạm hành chính về thuốc

Xử phạt các công ty dược vi phạm hành chính về thuốc

Đình chỉ lưu hành Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Đình chỉ lưu hành Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash

Đình chỉ lưu hành dung dịch vệ sinh phụ nữ 'nhiễm' vi sinh vật

Đình chỉ lưu hành dung dịch vệ sinh phụ nữ 'nhiễm' vi sinh vật

Đình chỉ lưu hành Lady Wash, kem sạch nám tàn nhang đồi mồi Hảo Sâm

Đình chỉ lưu hành Lady Wash, kem sạch nám tàn nhang đồi mồi Hảo Sâm